FANDOM


کوریالستراسز یا Korialstrasz جفت اصلی ملکهٔ اژدها الکستراسزا است و به عنوان کراسوس جادوگری از نژاد الف‌های عالی یکی از اعضای بالارتبهٔ کیرین‌تور انجمن حکمرانی بر دالاران بود.

بیوگرافی ویرایش

کوریالستراسز اژدهای قرمز باستانی، دانا و قدرتمند است او در زمان نبرد پیشینیان همسر جدید الکستراسزا بود و تا امروز این رابطه پابرجاست. بعنوان همسر اصلی کوریالستراسز بعنوان ناظر الکستراسزا بر امور نظارت می‌کند. بشدت به ملکه‌اش وفادار است و «عشق اول» در میان همسران اوست. و همچون دیگر اژدرسواران قرمز پاسبان حیات تمام موجودات است، او اغلب اوقات از ملکه و هم نوعانش دور است. او دائما مراقب نژادهای جوان‌تر است، اغلب به شکل آن‌ها در می‌آید و با آن‌ها پنهان می‌شود. ظاهری که از همه بیشتر شناخته شده است کراسوس الف‌عالی انجمن کیرین‌تور است و عضوی از شش رهبر انجمن دالاران است. دیگر شخصیت برجسته‌اش بورل است که نام مستعار او در انجمن سیلورمون است.

کراسوس به شکل جادوگری از نژاد الف‌عالی که بسیار قابل اطمینان است در آمد، قدرت و جایگاهش را در شورا حفظ کرد. بسیار محترمانه دستور می‌دهد و هنوز متکبر و مغرور نیست. مخصوصا در شکل الف‌عالی خویش مانده و در مواقع ضروری یا در زمان دیدار با هم‌نوعانش به شکل اژدهایی خود در می‌آید. اندک کسانی شخصیت حقیقی او را می‌شناسند و آن را بعنوان راز حفظ می‌کنند.

کراسوس در زمان جنگ نیز در شمایل الف‌عالی خویش ماند، بسیار کم به شکل اژدهایی خود در آمد. قدرت بسیار زیادش را در درگیری‌های فیزیکی نشان نمی‌دهد،در عوض ترجیح می‌دهد تا با جادو و قدرت‌های سری مبارزه کند. اگر بخواهد شکل اژدهایی خود را‌ آشکار سازد به سرعت به آسمان می‌رود از سلاح نفسش استفاده می‌کند و جادو همچون قابلیتی برای سرعت گرفتن در فرار مناسب است. برای تمام قدرت و نیرویش او در واقع در نبردهایی اژدهایی بسیار بی‌تجربه است. به همین‌دلیل مجالی برای یادگیری در این دهه‌های سیر و سفر در خاک ازروت در شکل انسانی یافته است.

نبرد پیشینیان ویرایش

درست کمی مانده به نبرد پیشینیان کوریالستراسز بطور غیرقابل باوری ضعیف شد. الکستراسزا، تیرانستراسز و ایسرا دلیل آن را، وجود نسخهٔ آیندهٔ کوریالستراسز با هم در یک دورهٔ زمانی که خیلی از او دور بود، تشخیص دادند. کوریالستراسز و کراسوس با کمک هم به گروه مقاومت الف‌های شب در مقابل تهاجم لژیون سوزان کمک کردند. بارها وقتی که کراسوس جادوگران الف شب را هدایت می‌کرد، کوریالستراسز از بالا کمک کرده یا مقداری چند متحد برای غافل‌گیری جم‌آوری می‌کرد (هیچ‌کدام در آن زمان قادر به تغییر شکل نبودند). کراسوس و کوریالستراسز دلاورانه در مقابل افرادی مثل هاکار ارباب‌تازی، نلثاریون زمین‌بان، منراث ویرانگر و آرکیماند آلوده کننده جنگیدند. کراسوس و همراهانش سرانجام به زمان خود بازگشتند.

عصر جدید ویرایش

حدودا در جنگ‌های اول و دوم، کوریالستراسز خصوصیات یک الف والامقام به نام کراسوس را قرض گرفت و یکی از اعضای کیرین‌تور، انجمن حکمرانی قلمرو جادویی دالاران شد. او به همراه آنتونیداس، شاهزاده کیل‌تاس و کل‌توزاد، یکی از رهبران ارشد کیرین‌تور بود. او، به همراه همقطارانش خدگر جادوگر جوان را، در رخدادهایی که سال‌ها پیش در کاراژان - بعلاوهٔ مرگ مدیو، حضور ظاهری سارگراس و توضیحات خدگر در مورد درانور- مورد بازجویی قرار داد.

وقتی که الکستراسزا به وسیلهٔ هورد اسیر و زندانی شد تا فرزندانش به ارک‌ها در جنگ کمک کنند، کراسوس بطور مداوم از شغلش برای تلاش برای نجات ملکه‌اش استفاده می‌کرد. همهٔ این‌ها اثری نداشت، تا وقتی که بعد از جنگ، کیرین‌تور، رونین را برای یک ماموریت دیدزنی به خازمودان فرستاد، ولی کوریالستراسز به رونین دستورات دیگری داد: نجات الکستراسزا. با اطلاع به اینکه مرگ‌بال حتما برای کشتن ملکهٔ اژدها میرسد، کوریالستراسز سعی در پیدا کردن سه ناظر دیگر، ملیگوس، نزدرمو،ایسرا، کرد چون فقط با کمک آن‌ها، اژدهای سیاه ممکن است شکست بخورد. هرچند، پاسخ آنها برای ملکه‌اش امید کمی داشت. وقتی که تلاش می‌کرد تا در پناهگاه لرد پستور رسوخ کند، تله‌ای جادویی به نام گرسنگی بی‌پایان را فعال کرد و دو انگشت باقیمانده در درست چپش را از دست داد. وقتی جنگ آخر گریم‌باتول شروع شد، کوریالستراسز دوباره تبدیل به اژدها شد و با سرعت وارد جنگ گردید و تلاش کرد که روان اهریمن را از نکروس جمجمه‌شکاننده پس بگیرد. نکروس سعی کرد که از قدرت روان اهریمن بر روی او استفاده کند ولی علی‌رغم قدرت زیاد آن، کوریالستراسز از دستش فرار کرد. ضعیف‌شده به زمین افتاد و رونین را فراخواند و از او خواست که این کار را انجام دهد. در همین زمان، سه اژدهای ناظر دیگر نیز رسیدند و بعد از معالجهٔ کوریالستراسز به جنگ با مرگ‌بال پرداختند.

با اینکه جنگ به بدترین حالت تبدیل شده بود، رونین روان اهریمن را نابود کرد و ناظران توانستند با تمام قدرت خود حمله کنند. مرگ‌بال همتای همهٔ آن‌ها نبود و فرار کرد.

کوریالستراسز دوباره به ملکهٔ خود پیوست و بعد از جمع کردن بچه‌های بدنیا نیامدهٔ او در شب ناپدید شدند. او بعدا به وسیلهٔ نوزدرمو فراخوانده شد تا شکافی در زمان را معالجه کند. (قسمت بالایی در مورد نبرد پیشینیان را ببینید). بعد از درست کردن خط زمانی، کوریالستراسز آخرین بار در حال پرواز، به وسیلهٔ ترال بعد از آوردن تبر و داستان براکسیگار به ارباب جنگ، دیده شد.

چشمه‌ی خورشید ویرایش

کوریالستراسز شخصا تراکم مجدد انرژی چشمه خورشید را مشاهده کرد، ولی نمی‌خواست، شاهزاده آرتاسشوالیه‌ی مرگ جدید لیچ‌کینگ آنرا بیابد. کوریالستراسز انرژی را به قالبی شبیه به انسان تبدیل کرد - در قالب دختری روستایی به نام انوینا تیگ. کوریالستراسز با مخفی کردن حقیقت از او تا زمانی دیگر، به انوینا خیال داشتن یک زندگی عادی را داد. البته بدون عمد، او زنده شد و در سراسر خیال استادانه‌ی او، احساسات و عواطفی برای خودش کسب کرد.

مشخصاتش به اسم بورل فاش شد، کسی که شخصیت‌های کتاب برای باز کردن زنجیر از انوینا و کلک بدنبالش می‌گشتند. زمانی که دارخن مداخله کرده و شروع به کشیدن انرژی از او کرد، کراسوس حقیقت را به انوینا گفت - که او نماد چشمه‌ی خورشید است.

تا زمانی که دارخن با استفاه از قدرتی که از انوینا کشیده بود کنترل اژدهای قرمز را در دست گرفت، کوریالستراسز/بورل هرگز قصد دخالت در اتفاقاتی که رخ میداد را نداشت. ناتوان از شکستن کنترل ذهنی، کوریالستراسز مجبور به جنگیدن با اژدهای آبی تیریگوسا شد. مدتی بعد طلسم به وسیله‌ی اژدهای کوچکی به نام راک شکسته شد.

وقتی که جنگ علیه دارخن ادامه یافت، کوریالستراسز بار دیگر کنار رفت تا شاهد هرچه که رخ می‌دهد باشد. در آخر، اعلام کرد که همچنان از طریق چشمان راک مراقب انوینا و کلک خواهد بود و آنها در مراقب نایب‌السلطنه‌ی کوئل‌تالاس لورتمار ترون خواهند بود.

در جهان هنر نبرد ویرایش

در چند جا نام او به کار رفته است.

  • در رخداد آن‌کیراج ، یکی از پاداش‌های کامل کردن عصای ماسه‌های روان خنجری حماسی است. کسی فکر نمی‌کند که کراسوس خوشحال باشد که دندانش گرفته شده است.
  • در دهکده کیرین‌وار در نتراستورم اوتلند، باید مهر کراسوس و سه قسمت مجموعه‌ی کراسوس - سازه‌هایی قدرتمند که به جادوگران وابسته به دالاران که خدگر را به درانور همراهی کردند داده شده است - را جمع‌آوری کنند.
  • در وسط زمین‌های بد، یکی از الف‌های والامقام به نام گرک کوئست‌هایی میدهد که بازیکنان را به جنگ علیه‌ی اژدهایان سیاه می‌فرستد و می‌گوید که از طرف اربابش کراسوس از کیرین‌تور، فرستاده شده است. این نشان می‌دهد که پوشش کراسوس همچنان وجود دارد و همچنان او در کیرین‌تور فعال است.

خشم لیچ کینگویرایش

سرانجام کوریالستراسز در ظاهر کراسوس در بازی جهان هنر نبرد : خشم لیچ کینگ ظاهر شد. او در معبد ویمرست در دراگون بلایت در کنار الکستراسزا حضور دارد. بر اساس توضیحات نالیک این فراخوان کوریالستراسز بود تا اژدرسواران در پیمان ویمرست دور جمع شوند تا با جهاد ملیگوس مبارزه کنند. همچنین در جریان آنگراثار درگاه خشم او در شکل اژدهایی خود به‌همراه ملکه‌اش دیده می‌شود. بازیکنان [Key to the Focusing Iris] را از سافیرون در ناکساراماس گرفته و به او می‌دهند، کراسوس نیز کوئستی برای شکست دادن ملیگوس و بدست‌آوردن قلب جادو از چشم جاودانگی را می‌دهد.

همچنین، پایگاهی به‌نام کراسوس در شهر بازسازی شده دالاران وجود دارد. جایی که رهبران مبارز شهر در آن قرار دارند. همچنین کراسوس یکی از دو بازمانده جنگ دوم شورای عالی کیرین‌تور است که در بازی ظاهر شده است.(دیگری مودرا است)

نام‌های دیگر ویرایش

Krasus pic

کراسوس از 'چشمه جاودانگی'

  • کراسوس، نامی که وقتی حالت الف‌والامقام است در بین کیرین‌تور استفاده می‌کند.

نقل‌قول‌های جالب ویرایش

  • تا ابد خادم تو ام عشق من
  • بله، ملفیوریون طوفان‌خشم، من یک اژدهایم، در حقیقت یک اژدهای قرمز منحصر بفرد. مدت زیادی ظاهر موجودی فانی را گرفته‌ام، بهرحال این اتخاب من بود بیاموزم و یادبگیرم در حالی که برای صلح بین تماممان کوشش می‌کردم.
  • لژیون سوزان فقط سایه‌ای از تاریکی وحشتناک اوست. به‌من اعتماد کن، وقتی که می‌گویم همه اهریمنان وارد شوند هنوز امیدی هست، ولی اگر همه را کشتیم و فقط او وارد شد هیچ امیدی نیست.
  • شروع شده... خدایان ما را حفظ کنند... شروع شده و برای توقف هیچ کاری نیست که بتوانیم انجام دهیم...
  • "من احیای دوباره‌ی انرژی چشمه را کشف کردم، ولی فکر می‌کردم بهتر است که تا فرارسیدن روزهای بهتر مخفی بماند. من می‌ترسیدم که لیچ کینگ انژری آن را در اختیار خود در آورد و ازروت را نابود کند. فکر می‌کردم مردابی استادانه ساخته‌ام، نیرنگی برای پنهان ساختنش... ولی نیرنگ خود به خود زنده شد، چیزی که اصلا انتظارش را نداشتم."
  • این مکان برای تمام دیده‌گان، حتی برای آرتاس، هنوز بلا استفاده است. او چنین قدرتی دارد.

کوریالستراسز: "من همیشه مدیون توام، الف شب."

مالفیوریون: "احتیاجی به این حرف‌ها نیست."

کوریالستراسز: " هرچه تو بگویی. مردنی نیستی"


نلثاریون: "مرا می‌شناسی... ولی من تو را نمی‌شناسم.علیه من صحبت می‌کنی... باعث می‌شوی که دیگران مرا همانند آنچه تو می‌بینی، ببینند... تو باعث می‌شوی که آن‌ها به رفیق قدیمیشان بی‌اعتماد شوند... به برادرشان... تو اجازه گفتن چنین سخنان کذبی را نداری..."

کوریالستراسز: "یکی از شما هستم! نام اصلیم را ملکه‌ی زندگی می‌داند، ولی برای اکنون من فقط کراسوس هستم."

ملیگوس: "این جوجه خوب نعره میزند."

کوریالستراسز: "اکنون زمان خوبی برای مزاح نیست، مخصوصا برای تو، محافظ جادو! اکنون زمانیست که توازن برقرار نیست! یک اشتباه وحشتناک، یک انحراف از واقعیت، همه چیز را تهدید می‌کند... همه چیز را"

نلثاریون: "چه مهیج..."

کوریالستراسز: "شما داستانم را خواهید شنید! می‌شنوید و می‌فهمید... بخاطر اینکه خطر بدتری نزدیک است، چیزی که به ما هم برخورد می‌کند، می‌بینید - "

نلثاریون: "به‌تو اخطار داده بودم... "

منبع ویرایش

ویکی‌پدیا - کوریالستراسز