FANDOM


ونیر یا Vanir (که به «غول‌های زمینی» برگردانده می‌شود)الگو:نشان تیتان‌های غول پیکر پوست برنزی هستند. کسانی که ارتفاعات و مکان‌های ژرف جهان را شکل‌داده‌اند. دورف‌ها فرزندان آن‌ها هستند. (زمانی به نام خاکی معروف بودند) و تروگز‌های ملعون که به آنها در کندن زمین کمک می‌کنند. همانند اسیر، آنها از نژادهای فانی جهان دوری می‌جویند. ونیر تیتان‌ها مکان تمام ساختمان‌های سنگی را تا شعاع یک مایلی می‌فهمند.(مثل چارچوب دیوار، تله‌های ساخت و ساز و ...) یک ونیر تیتان همیشه اعماق زمین را می‌شناسد. ونیرها زمخت‌تر هستند اما قدرت کمتری نسبت به اسیر دارند.

ونیرهای نام آشناویرایش

اسطورهویرایش

ونیر یکی از دو پانتئون‌های خدایان در اساطیر نورس هستند. دیگری اسیر هستند. نامی‌ترین و محبوب‌ترین خدایان ونیر نورد و دوقلوی خود فریر و الهه فریا هستند. تمام این سه فرستاده شدند تا با اسیر زندگی کنند آرامش و صلح زا میان دو پانتئون برقرار کنند.

بعد از راگناروک، این سه به همراه بالدر، هودر و پسران ثور ماگنی و مودی جهان جدید را که بعد از نبرد بوجود خواهد آمد را رهبری خواهند کرد.

منبعویرایش