FANDOM


نورگانون رویاباف یا Norgannon the Dreamweaver یک اسیر تیتان‌ها مذکر است. بدن پوست پلاتینی او نشئت گرفته از قدرت سری همانند خشونتی قابل لمس است که باعث ایجاد خراشی بر پوست و موهایی عمودی شده است. او ردایی بلند که سر کمرش را پوشانده بر تن می‌کند و ریشی بلند دارد.

شخصیتویرایش

نورگانون ارباب جادوهای محرمانه و آگاه از اسرار و رازها است، در بسیاری از جهان‌ها که توسط تیتان‌ها ساخته شد، طلسم گران به او بعنوان منشا نیروهای جادوییشان احترام می‌گزاردند و نام او را در زمان اجرای طلسم برزبان می‌راندند تا از مرحمت و محافظت او در برابر فساد محرمانه برخوردار شوند. ازروت هیچ چیزی درباره او نمی‌داند حتی از پاسداران او در اولدامان، اولدار و الودوم.

تیتان‌ها ترجیح دادند که از جادوهای محرمانه بخاطر جلوگیری از فساد طبیعت استفاده نکنند. آمان‌ثول پدر والامقام نورگانون را مامور فهرست بندی تمام طلسم‌ها و جادوهای جاری در جهان کرد. که شامل جادوی محرمانه که از مارپیچ زیرین نشئت می‌گرفت بود. با آگاهی از نتیجه استفاده از جادوی محرمانه، پدر والامقام آرزو دارد که روزی لژیون سوزان و دیگر دشمنان را شکست دهد. نورگانون تقریبا از همه چیز با اطلاع است و نفوذ ناپذیر و شهوت بر او مستولی نیست. قیافه او بی احساس و حشک است. او تاریخ نگار تیتان‌ها است و دیسکی بزرگ را بهمراه حروفی حکاکی شده و گرامافون در دستانش نگاه می‌دارد. همانند دیسک نورگانون در داخل اولدامان

الهام گیریویرایش

شاید شخصیت نورگانون برگرفته از اساطیر نورس، اسیر براگی خداوندگار اشعار و دانش و یا میمیر خداوندگار رموز و معرفت باشد.

منابعویرایش