FANDOM


The Army of Eternity

نامردگان غضب

یکی از نژادهای داستان و بازی هنر نبرد نامردگان می‌باشند.

نامردگانویرایش

نامردگان در اصل توسط نکرولیتس و شوالیه‌های مرگ در جنگ اول و جنگ دوم مورد استفاده قرار گرفتند. بهرحال اعمال آنها پس از مرگ گولدان متوقف شد و احضار ارواح توسط ترال فرمانده هورد جدید منسوخ شد.

نسل جدید نامردگان توسط لیچ کینگ، نرزول ساخته شد. کسی که توسط ارباب شیطان کیل جیدن به موجود برتری تبدیل شده بود. او یک شمن ارک بود، نرزول جادوی ورلاک‌ها را آموخت و جستجوی عمیقی در جادوهای شیطانی کرد، تا اینکه او با کیل جیدن لرد سیاه لژیون سوزان مواجه شد. نرزول با دیو به توافق رسید. در عوض برای رسیدن به قدرتی افسانه ای او باید سوگند می‌خورد که ارک‌های هورد به شیاطین کمک کنند و دروازه‌ای برای هورد بخاطر تجاوز به ازروت باز کند. بعد از آن که او سوگند را شکست و هورد توسط اتحاد شکست خورد بدن او توسط دیو دریده شد و روحش مورد شکنجه قرار گرفت. تا زمانی که کیل جیدن مصمم شد در حمله‌ای جدید به ازروت از او استفاده کند. قدرت بزرگ نوظهور، نرزول، که اکنون لیچ کینگ شده بود و در یخچال‌های بزرگ نرثرند قرار گرفته بود و همه‌جا را زیر نظر داشت. کیل جیدن برای محافظت و مراقبت از نرزول خوناشامان، لردهای وحشت را قرار داد. لیچ کینگ می‌توانست بدن هرکسی که مرده و از بین رفته را احیا کند. پس از انتخاب پرنس لردران، آرتاس منتیل در زمان سلطنت آشوب به کوئل تالاس قلمروی الف‌های والامقام حمله کرد. الف‌ها بر علیه غضب جنگیدند، اما غضب پیروز شد و سیلوانس بادپا و بیشتر الف‌های والامقام تبدیل به نامردگان شدند.

گرچه در مراحل بازی هنرنبرد ۳ : سریر یخی که قدرت لیچ کینگ در حال نوسان بود. سیلوانس بادپا و بقیه بازماندگان الف‌های والامقام (بخاطر قدرت‌های زیاد جادویی) توانستند از زیر سلطه لیچ کینگ بیرون آیند. سیلوانس بادپا خواهران و برادران سقوط کرده خود را بسوی شهر نابود شده لردران رهبری کرد و اقامت‌گاهی ساختند و خودشان را فراموش شده‌گان نامیدند.

دسته بندی نامردگانویرایش

منبع

ویکی پدیا - نامردگان