FANDOM


خزگورات شکل‌دهنده‌ی کوهستان‌ها و دره‌ها، یک ونیر تیتان مذکر و هنرمندی بی‌همتاست است. او ارباب بسیاری از هنرها و نظام‌ها است؛ با کمک ائونار او دورف‌ها، تروگ‌ها و غول‌های کوهستان سیاره ازروت را خلق کرد. او کوه‌ها را شکافت و برایشان شکل داد یکی از آنها آیرون‌فورج زیستگاه دورف‌هاست. قلمروی آنها نام‌اش، خزمودان به معنای «کوهستان‌های خز» یک منبع آتشین است، خزگورات عاشق کار کردن بروی کوره آهنگری و گوش دادن به افسانه‌های دلاوران و شجاعان است.

خزگورات بیشتر درگیری‌ها را بوسیله احضار یک گروه عنصر آغاز می‌کند تا به کمک او بیایند و از سپر جادویی بسیار بزرگی بر علیه طلسم دشمن استفاده می‌کند. او سپس مشت‌های خردکننده‌اش را به حرکت در می‌آورد، حبس می‌کند و قبل از ستیز آوتار می‌فرستد. اگر در نبرد سلامتش کاهش یابد، از آرزو استفاده می‌کند تا بگریزد، کشتن دشمن‌اش یا برگشتن خویش به سلامتی کامل منوط به چنین شرایطی است.

در زمان قدرت بخشیدن به اژدهایان ناظر، خزگورات قدرت سلطنت بر زمین و اعماق آن جهان را به نلثاریون باشکوه، ناظر اژدرسواران سیاه واگذار کرد ... کسی که بعدها مرگ‌بال شناخته شد.

او در معماری و مهندسی خردمند است. او کوه‌های ازروت را با کمک مخلوقات خویش، خاکیان ساخت و شکل داد

او متصدی ساختمان تیتان در زیر بیل‌مودان است.

شمایلویرایش

Vulraiis

خزگورات در حال استفاده از ول‌رایز

زبانه شعله‌های کوچک آتش سرتاسر بدن این غول برنزی چهار شانه است. آشکار است که از ناراضایتی اخمگین است و پتک آهنگری عظیم‌اش ول‌رایز نام دارد.

ول‌رایزویرایش

ول‌رایز شکل دهنده این پتک بزرگ از توریوم خالص ساخته شد، پس از آن آمان‌ثول و نورگانون با کمک هم آن را افسون کردند. پتک بیشتر شبیه ابزار آهنگری است تا یک اسلحه، و حقیقتا خزگورات از آن در هنگام آهنگری استفاده می‌کند. زمانی که نبرد آن را می‌چرخاند، موجب بوجود آمدن ارتعاشات بزرگی می‌شود و زمین لرزه‌ای قدرتمند بوجود می‌آورد.

چیز‌های بی‌اهمیتویرایش

خزگورات بیشتر به خدای آتش و آهنگر یونان، هفیستوس شباهت دارد (ولکان). دیگر قدرت‌های الهی‌اش از آئوله، والار و یکی از آینور اساطیری جی. آر. آر. تالکین گرفته شده است، آنجا آئوله دورف‌ها را خلق کرد(او آنها را ماهال و سازنده نامید) و آنها را در کوبیدن زمین‌ها و کوهستان‌های سرزمین میانه سهیم ساخت.

منابعویرایش