FANDOM


گروهی از تیتان‌ها، کسانی که جهان را شکل دادند و نظاره گر تمام جهان شدند. آنها رهبران نژاد تیتان بودند و به اژدهایان ناظر قدرت بخشیدند.

تیتان‌ها نژادی بس قدرتمند هستند، خدایگانی که در سرتاسر کیهان سفر می‌کنند و جهان‌ها را نظم می‌دهند.

اسیرویرایش

اسیر یا Aesir تیتان‌های غول پیکر پوست پلاتینی هستند، حوزه قدرتشان طوفان، یخبندان و آب است. آنها بسیار گوشه گیرند، و از تمام نژادهای فانی دوری می‌کنند و نمی‌خواهند موازنه سیر تکاملی‌شان را برهم زنند. عول‌های کوهستان و دریا مستقیما فرزندان آن‌ها هستند. کسانی که برای کمک به آنها در نگهداری ارتفاعات بلند و دریاهای جهان ساخته شده‌اند.

ونیرویرایش

ونیر یا Vanir تیتان‌های غول پیکر پوست برنزی هستند. کسانی که ارتفاعات و مکان‌های ژرف جهان را شکل‌داده‌اند. دورف‌ها فرزندان آن‌ها هستند. (زمانی به نام خاکی معروف بودند) و تروگز‌های ملعون که به آنها در کندن زمین کمک می‌کنند. همانند اسیر، آنها از نژادهای فانی جهان دوری می‌جویند.

همان‌طور که توسط صفحه‌گرامافون نورگانون گفته شده، بعضی از خاکیان اولیه در اولدامان بعلت نااستوار بودنشان در هنگام کار طاقت‌فرسایشان درمحیط تبدیل به تروگز شدند. هزاران سال بعد خاکیان تبدیل به دروف‌ها شدند.

تیتان‌های شناخته شدهویرایش

Amman'thul

آمان‌ثول پدر والامقام ایزدستان

پرونده:800px-Titans.png

آمان‌ثول پدر والامقام معبد خدایانویرایش

مدخل اصلی : آمان ثول
اسیر تیتان مذکر او رهبر معبد خدایان و برادر سارگراس است. ائونار هستی‌بخش همسر اوست.

قسمتی از قدرتهای بیکران خود را به اژدهای بزرگ برنزی رنگ نزدرمو اعطا کرد تا پاسبان خودِ زمان و راه‌های همیشه چرخان تقدیر باشد.

ائونار حافظ تمام حیاتویرایش

مدخل اصلی : ائونار
قسمتی از قدرت‌های خویش را به اژدهای قرمز الکستراسزا ارزانی داشت تا محافظ تمام موجودات زنده جهان باشد.همچنین به خواهر کوچکتر الکستراسزا، اژدهای لاغر سبز ایسرا قسمتی از قدرت تاثیرگذاری بر موجودات را داد تا نظاره گر رشد بیشه‌ها باشد.

نورگانون حافظ علم و معرفت و ایزد جادوویرایش

مدخل اصلی : نورگانون
اژدهای آبی مالیگوس را انتخاب کرد و قسمتی از قدرت های بیکران خویش را به او اعطا کرد تا محافظ جادو و اسرار پنهان باشد.

خزگورات شکل‌دهنده و آهنگر جهانویرایش

مدخل اصلی : خزگورات
قسمتی از قدرت های بیکران خویش را به اژدهای غول پیکر سیاه نلثاریون بخشید و به حکومت بر تمام زمین و اعماق ژرف آن را واگذار کرد.

سارگراسویرایش

مدخل اصلی : سارگراس
بزرگترین مبارز تیتان‌ها و دفاع کننده از تمام جهان آنان بود. گرچه تنها کسی بود که جایگاه خویش را ترک کرد و به بزرگترین خیانتکار تبدیل شد و به مبارزه با همنوعان خویش پرداخت.

آگرامار انتقام جوویرایش

مدخل اصلی : آگرامار
جانشنین سارگراس در معبد خدایان بعد از رفتن او شد و به مبارزه با لژیون سوزان پرداخت.

گولگانث تندرگرویرایش

مدخل اصلی : گولگانث
پسر آمان‌ثول و ائونار تیتان مذکر غول پیکر که پوششی پلاتینی دارد. اسلحه اش شاخ بزرگی است که در دستانش نگاهداری می کند.

دیگر حقایقویرایش

تیتان‌ها و زمینویرایش

منبعویرایش

دانشنامه جهان وارکرفت