FANDOM


Nozdormu

نردرمو جاویدان

Alexstrasza

الکستراسزا هستی‌بخش

Ysera

ایسرا

Malygos

ملیگوس جادوچنگ

Neltharion

مرگ‌بال نابودگر

توسط تیتانهای نظم دهنده جهان پنج اژدها انتخاب شدند تا محافظ و پاسبان سرزمین کالیمدور باشند (که بعدها به نام ازروت شناخته شد). تیتان‌ها پنج اژدها را انختاب کردند و مقداری از قدرت خویش را به آنها ارزانی داشتند. که آنها را بعنوان اژدها ناظران (اژدهایان ناظر) می‌شناسند.

تیتان‌ها این ناظران را از اژدهایی به نام گالاکروند ساختند.

آن پنج تن رهبر اژدرسواران قرمز، سیاه، آبی، سبز و برنزی هستند.

ناظرانویرایش

  • نزدرمو جاویدان (Nozdormu): اژدهای برنزی که توسط آمان ثول انتخاب شد تا پاسبان خودِ زمان و راه های همیشه چرخان تقدیر باشد. نزدرمو رهبر اژدرسواران برنزی است.


  • الکستراسزا هستی‌بخش: اژدهای قرمز رنگ غول پیکری که توسط ائونار انتخاب شد تا محافظ تمام موجودات زنده جهان ازروت باشد. او رهبر اژدرسواران قرمز است.


  • ایسرا‌ی رویا بین: اژدهای لاغر اندام سبز و خواهر جوان تر الکستراسزا توسط ائونار انتخاب شد تا با خواب زمردین محافظ بیشه زارهای قلمرو جهان ازروت و کنترل کننده خواب و بیداری موجودات باشد. همچنین او رهبر اژدرسواران سبز است.
  • مالیگوس افسون‌باف(Spell-Weaver) : اژدهای آبی رنگ توسط نورگانون انتخاب شد تا پاسبان جادو و اسرار پنهان باشد. او رهبر اژدرسواران آبی است.


  • نلثاریون زمین‌بان : اژدهای سیاه مقتدر و قدرتمند توسط خزگورات انتخاب شد و حکومت بر تمام زمین و اعماق ژرف آن به او سپرده شد. که بعدها توسط خدایان باستانی فریب خورد و به کارهای شیطانی روی آورد و نهایتا بیشتر اژدهایان آبی را کشت و به نام مرگ‌بال شناخته شد. او دومین شخصیتی است که بعد از سارگراس (تیتان تاریک منفی‌ترین و در عین حال قدرتمندترین شخصیت داستان وارکرفت) به او لقب نابودگر جهان نهادند. همچنین رو رهبر اژدر سواران سیاه بود.


پیوند درونیویرایش

منبعویرایش